Rola geodety w budowie domu

Kiedy zdecydowaliśmy się kupić działkę budowlaną, by postawić dom będziemy musieli skorzystać z usług geodety. Geodeta jest obecny w procesie budowy domu od początku do końca. Ważne jest to, żeby nawiązać współpracę z dobrym i doświadczonym geodetą, możemy go znaleźć np. tutaj: www.geodetapomiary.pl. Wybierając geodetę należy sprawdzić jego uprawnienia (pieczątka, numer licencji). Jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami może wykonywać pomiarów i badań, które są akceptowane przez dane ośrodki geodezyjno – kartograficzne.

Zadania geodety od początku do końca

Pierwsze spotkanie z geodetą powinno się odbyć jeszcze przed zakupem odpowiedniego gruntu pod zabudowę. Geodeta wykonuje mapę do celów projektowych. W mapie tej zawarte są takie informacje jak otoczenie danej działki, granice działki, położenie ewentualnych zabudowań i ich przeznaczenie. Mapę musi zatwierdzić właściwy wydział geodezyjny, do mapy dodawana jest klauzula, że może być użyta w celach projektowych. Często tak bywa, że architekci potrzebują skontaktować się z geodetą, by uzyskać informacje, które są potrzebne do stworzenia projektu domu. Dopiero kiedy zagospodarowanie danej działki jest zaplanowane, można ubiegać się o pozwolenie na budowę. Kiedy już posiadamy pozwolenie na budowę, a nasz projekt jest zatwierdzony, geodeta zgodnie z projektem zagospodarowania działki, wytycza budynek. W gruncie montowane są znaki geodezyjne, które oznaczają główne naziemne i podziemne osie budynku, a także stałe punkty wysokościowe, główne punkty domu, a także zarys przyszłych ław fundamentalnych. Wszystkie pomiary geodezyjne są dokumentowane w dzienniku budowy. Końcowy etap to dokonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych, które dokumentują wszystko, co powstało na terenie danej działki. Geodeta jest więc niezbędny, jeśli chcemy wybudować dom. Geodeta to pierwsza osoba, która wchodzi na plac budowy i ostatnia, która z niego wychodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *