Pomiary instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne wykonywane są po to, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pobliżu instalacji elektrycznych oraz miejsc, w których one występują. Chodzi więc nie tylko o domy i mieszkania, ale również firmy i magazyny. Pamiętajmy, że sprawna instalacja elektryczna chroni np. przed ewentualnym porażeniem prądem w razie awarii. Właśnie z tego powodu tak ważne jest, aby elektryk regularnie wykonywał pomiary elektryczne instalacji. W tekście wyjaśniamy na czym konkretnie polegają oraz jak często należy je przeprowadzać.

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą o prawie budowlanym właściciel budynku musi przeprowadzać badanie elektryczne nie rzadziej niż raz na 5 lat. Zaznaczmy, że należy je również wykonywać zawsze wtedy, gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, jak wyładowania, silne wiatry czy powodzie, w wyniku których dojdzie do uszkodzenia budynku lub wystąpi bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.

Wizyta elektryka
Na początkowym etapie badania elektryk dokonuje oględzin i sprawdza, czy przewody są prawidłowo podłączone, a kontakty dobrze przymocowane. Dobrego elektryka najlepiej znaleźć w sieci, szukając według swojego okręgu – i tak w Krakowie polecany jest http://elektrykwkrakowie.com.pl/. Specjalista ocenia też czy gniazda nie znajdują się za blisko źródeł wody, jak np. wanna, prysznic lub umywalka. Potem wykonywane zostają trzy pomiary elektryczne. Pierwszy to pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji i polega na pomiarze natężenia prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia stałego. Drugi to pomiar pętli zwarcia, kiedy sprawdza się czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa działa poprawnie. Trzeci to pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, który sprawdza, czy wyłącznik różnicowo-prądowy odłączy zasilanie, gdy na metalowej obudowie pojawi się napięcie.

O czym należy pamiętać po wykonaniu pomiaru?
Po wykonaniu pomiarów elektrycznych, elektryk tworzy protokół, w którym zostają dokładnie opisane szczegóły oględzin oraz wyniki pomiarów i badań. Poza wynikami, w dokumencie zawarte jest porównanie ich z normami i obowiązującymi przepisami. Zarówno badanie, jak i protokół powinna wykonać osoba mająca adekwatne do tych zadań świadectwo kwalifikacji, ponieważ to specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *