Międzynarodowy wymiar SAN w Krakowie

Wydział Nauk Stosowanych Społecznej Akademii Nauk w Krakowie ma multikulturowy charakter. Studia na tej uczelni z cała pewnością poszerzają horyzonty i przełamują bariery. Są szansą na zdobycie znajomych i przyjaciół z różnych stron świata.

Współpraca z Clark University
Jeśli chcesz zdobyć dyplomy dwóch uczelni jednocześnie ta Uczelnia Kraków, to doskonała opcja. Od 2004 roku podjęła ona współpracę z Clark University, jedną z najstarszych placówek dydaktycznych w Stanach Zjednoczonych. Studia w języku polskim i angielskim obejmują następujące specjalizacje: management, marketing, healt systems, information systems oraz HR. W ramach programów Master i MBA organizowane są także wyjazdy do USA oraz praktyki w tym kraju. Otwierają one możliwość zdobycia fantastycznych doświadczeń i stają się ogromnym atutem w momencie starania się o prace. Współpraca dwóch uczelni dotyczy nie tylko nauki. To również wspólna organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, konferencji i spotkań. Tradycją stała się już organizowana co rok Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Międzykulturowe”.

Działalność międzynarodowa SAN Kraków
W zakresie nauki i dydaktyki Wydział Nauk Stosowanych SAN podejmuje szeroko zakrojoną działalność międzynarodową. Ofertę edukacyjną SAN Kraków wzbogacają znacznie praktyki studenckie w innych krajach. Uczelnia współpracuje również z uczelniami z całego świata i angażuje się intensywnie w programy wymiany studenckiej. Bierze udział między innymi w popularnym programie wymiany Erasmus. Utrzymuje też kontakty z międzynarodowym środowiskiem biznesowym. Studenci mają dzięki temu szansę nawiązania kontaktów zawodowych za granicą już w trakcie studiów.

Niezwykle istotną kwestią jest rozwój naukowy pracowników dydaktycznych między innymi poprzez organizację konferencji i sympozjów oraz udział w tego typu zagranicznych wydarzeniach. Środowisko akademickie powinno być otwarte i dążyć do samorozwoju. Tylko wówczas może nauczyć tego samego swoich studentów. Międzynarodowe projekty badawcze, działalność wydawnicza obejmujące inne kraje to dla Społecznej Akademii Nauk ważna część działalności naukowej.

Źródło: https://krakow.san.edu.pl/srodowisko-multikulturowe#content

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *